MC-3001a Custom USB charger Custom QC smartphone charger

Custom USB charger Custom QC smartphone charger Custom USB charger Custom QC smartphone charger Custom USB charger Custom QC smartphone charger Custom USB charger Custom QC smartphone charger

MC-3001a
Custom USB charger Custom QC smartphone charger

加入詢價單
NT$301-351
MOQ 0

Custom USB charger Custom QC smartphone charger

Feature/Spec

 • 體積小,大輸出
 • 雙智慧型USB充電孔
 • 收折插頭設計,支援國際電壓

【規格】

顏  色:黑 / 白
材  質:ABS 
輸  入:AC110-240V, 50/60Hz 0.5A
輸  出:5V 3A/9V 2A/12V 1.5A (二孔同時使用會降為5V/3A)
產品總輸出:18W
尺  寸:29(L) x 35(W) x 46(H) mm
重  量:約50g

 • 體積小,大輸出
 • 雙智慧型USB充電孔
 • 收折插頭設計,支援國際電壓

【規格】

顏  色:黑 / 白
材  質:ABS 
輸  入:AC110-240V, 50/60Hz 0.5A
輸  出:5V 3A/9V 2A/12V 1.5A (二孔同時使用會降為5V/3A)
產品總輸出:18W
尺  寸:29(L) x 35(W) x 46(H) mm
重  量:約50g
[{"cid":"86","pid":"221","title":"Portable charger","utitle":"portable-charger"},{"cid":"312","pid":"311","title":"Car Organizer","utitle":"car-organizer"},{"cid":"303","pid":"221","title":"Custom Phone Camera Lens","utitle":"clip-on-camera-lens"},{"cid":"315","pid":"311","title":"Car phone\/tablet holder","utitle":"car-phone-and-tablet-holder"},{"cid":"58","pid":"221","title":"Phone Ring Stand\/Holder","utitle":"phone-ring-stand-and-holder"},{"cid":"64","pid":"224","title":"Card Holders","utitle":"card-holders"},{"cid":"74","pid":"221","title":"USB Charger","utitle":"usb-charger"},{"cid":"78","pid":"221","title":"USB Cable","utitle":"usb-cable"},{"cid":"94","pid":"224","title":"Sticky notes","utitle":"sticky-notes"},{"cid":"60","pid":"224","title":"Cable Winder","utitle":"cable-winder"},{"cid":"221","pid":"0","title":"Mobile Accessories","utitle":"mobile-accessories"},{"cid":"309","pid":"221","title":"USB Charging Cable","utitle":"usb-charging-cable"},{"cid":"320","pid":"311","title":"Parking card","utitle":"car-temporary-parking-card"},{"cid":"63","pid":"224","title":"Paperclip","utitle":"paperclip"},{"cid":"223","pid":"0","title":"Home Items","utitle":"home-items"},{"cid":"224","pid":"0","title":"Stationery","utitle":"stationery"},{"cid":"227","pid":"0","title":"Travel Items","utitle":"travel-items"},{"cid":"314","pid":"311","title":"Car hook\/Clothes hanger","utitle":"car-hook-and-clothes-hanger"},{"cid":"318","pid":"224","title":"Pen ","utitle":"promotional-pen"},{"cid":"311","pid":"0","title":"Car accessories","utitle":"car-accessories"},{"cid":"324","pid":"224","title":"Custom Washi tape","utitle":"washi-tape"},{"cid":"55","pid":"221","title":"Phone Cleaner","utitle":"phone-cleaner"},{"cid":"62","pid":"224","title":"Place Card Holders","utitle":"place-card-holders"},{"cid":"65","pid":"227","title":"Luggage Tags","utitle":"luggage-tags"},{"cid":"66","pid":"223","title":"Cup Cover","utitle":"cup-cover"},{"cid":"67","pid":"223","title":"Coasters","utitle":"coasters"},{"cid":"68","pid":"223","title":"Coat Hooks \/Purse Hooks","utitle":"coat-hooks-purse-hooks"},{"cid":"69","pid":"223","title":"Fridge Magnets","utitle":"fridge-magnets"},{"cid":"70","pid":"223","title":"Ice Cube Trays","utitle":"ice-cube-trays"},{"cid":"71","pid":"223","title":"Oven Gloves","utitle":"oven-gloves"},{"cid":"75","pid":"223","title":"Key Covers","utitle":"key-covers"},{"cid":"79","pid":"227","title":"Ticket Holder","utitle":"ticket-holder"},{"cid":"84","pid":"227","title":"Passport Holder","utitle":"passport-holder"},{"cid":"93","pid":"221","title":"Sim eject tool","utitle":"sim-eject-tool"},{"cid":"304","pid":"223","title":"Cup Sleeve Bag","utitle":"custom-cup-sleeve-bag"},{"cid":"305","pid":"223","title":"Shopping bag","utitle":"custom-shopping-bag"},{"cid":"306","pid":"227","title":"Luggage straps","utitle":"custom-luggage-straps"},{"cid":"307","pid":"0","title":"Wireless Device","utitle":"wireless-device"},{"cid":"308","pid":"307","title":"Qi Wireless Charger","utitle":"qi-wireless-charger"},{"cid":"310","pid":"223","title":"Eco friendly flatware","utitle":"eco-friendly-flatware"},{"cid":"313","pid":"311","title":"Car air freshener","utitle":"car-fragrance"},{"cid":"316","pid":"311","title":"Car bin\/ashtry","utitle":"car-bin-and-ashtry"},{"cid":"319","pid":"223","title":"Fan","utitle":"portable-fan"},{"cid":"321","pid":"221","title":"Wireless earbuds case","utitle":"wireless-earbuds-case"},{"cid":"322","pid":"227","title":"Picnic blanket","utitle":"picnic-blanket"},{"cid":"61","pid":"224","title":"Pen Holder","utitle":"pen-holder"},{"cid":"73","pid":"221","title":"Mobile Charger Holder","utitle":"mobile-charger-holder"},{"cid":"56","pid":"221","title":"Dust Plug","utitle":"dust-plug"},{"cid":"97","pid":"227","title":"Eco packing organizers","utitle":"eco-packing-organizers"},{"cid":"54","pid":"221","title":"Phone cases","utitle":"phone-cases"},{"cid":"57","pid":"221","title":"Phone Strap","utitle":"phone-strap"}]