WC-1008 Custom flashing logo wireless charger maker

Custom flashing logo wireless charger maker Custom flashing logo wireless charger maker Custom flashing logo wireless charger maker Custom flashing logo wireless charger maker Custom flashing logo wireless charger maker Custom flashing logo wireless charger maker

WC-1008
Custom flashing logo wireless charger maker

加入詢價單
NT$301-351
MOQ 0

Custom flashing logo wireless charger maker 

Feature/Spec

 • 鋼化玻璃鏡面,突顯印刷面積
 • 即放即充,無線攜帶
 • 輕薄質感設計  
 • 支援企業客製化logo
 • 底座貼心防滑設計


【規格】
輸入電壓/電流:5V/2A ; 9V/2A (Max)
輸出電壓/電流:5V/1A ; 5V/2A (Max)
傳輸 距離 : ≤8mm
尺  寸:100×9 xmm
重  量:65g
操作 温度:-0℃- +40℃
材  質:ABS/鋼化玻璃/矽膠
產品 配件:無線充電器x1、充電線x1、說明書x1
上Logo方式:印刷

 • 鋼化玻璃鏡面,突顯印刷面積
 • 即放即充,無線攜帶
 • 輕薄質感設計  
 • 支援企業客製化logo
 • 底座貼心防滑設計


【規格】
輸入電壓/電流:5V/2A ; 9V/2A (Max)
輸出電壓/電流:5V/1A ; 5V/2A (Max)
傳輸 距離 : ≤8mm
尺  寸:100×9 xmm
重  量:65g
操作 温度:-0℃- +40℃
材  質:ABS/鋼化玻璃/矽膠
產品 配件:無線充電器x1、充電線x1、說明書x1
上Logo方式:印刷

[{"cid":"86","pid":"221","title":"Portable charger","utitle":"portable-charger"},{"cid":"312","pid":"311","title":"Car Organizer","utitle":"car-organizer"},{"cid":"303","pid":"221","title":"Custom Phone Camera Lens","utitle":"clip-on-camera-lens"},{"cid":"315","pid":"311","title":"Car phone\/tablet holder","utitle":"car-phone-and-tablet-holder"},{"cid":"58","pid":"221","title":"Phone Ring Stand\/Holder","utitle":"phone-ring-stand-and-holder"},{"cid":"64","pid":"224","title":"Card Holders","utitle":"card-holders"},{"cid":"74","pid":"221","title":"USB Charger","utitle":"usb-charger"},{"cid":"78","pid":"221","title":"USB Cable","utitle":"usb-cable"},{"cid":"94","pid":"224","title":"Sticky notes","utitle":"sticky-notes"},{"cid":"60","pid":"224","title":"Cable Winder","utitle":"cable-winder"},{"cid":"221","pid":"0","title":"Mobile Accessories","utitle":"mobile-accessories"},{"cid":"309","pid":"221","title":"USB Charging Cable","utitle":"usb-charging-cable"},{"cid":"320","pid":"311","title":"Parking card","utitle":"car-temporary-parking-card"},{"cid":"63","pid":"224","title":"Paperclip","utitle":"paperclip"},{"cid":"223","pid":"0","title":"Home Items","utitle":"home-items"},{"cid":"224","pid":"0","title":"Stationery","utitle":"stationery"},{"cid":"227","pid":"0","title":"Travel Items","utitle":"travel-items"},{"cid":"314","pid":"311","title":"Car hook\/Clothes hanger","utitle":"car-hook-and-clothes-hanger"},{"cid":"318","pid":"224","title":"Pen ","utitle":"promotional-pen"},{"cid":"311","pid":"0","title":"Car accessories","utitle":"car-accessories"},{"cid":"324","pid":"224","title":"Custom Washi tape","utitle":"washi-tape"},{"cid":"55","pid":"221","title":"Phone Cleaner","utitle":"phone-cleaner"},{"cid":"62","pid":"224","title":"Place Card Holders","utitle":"place-card-holders"},{"cid":"65","pid":"227","title":"Luggage Tags","utitle":"luggage-tags"},{"cid":"66","pid":"223","title":"Cup Cover","utitle":"cup-cover"},{"cid":"67","pid":"223","title":"Coasters","utitle":"coasters"},{"cid":"68","pid":"223","title":"Coat Hooks \/Purse Hooks","utitle":"coat-hooks-purse-hooks"},{"cid":"69","pid":"223","title":"Fridge Magnets","utitle":"fridge-magnets"},{"cid":"70","pid":"223","title":"Ice Cube Trays","utitle":"ice-cube-trays"},{"cid":"71","pid":"223","title":"Oven Gloves","utitle":"oven-gloves"},{"cid":"75","pid":"223","title":"Key Covers","utitle":"key-covers"},{"cid":"79","pid":"227","title":"Ticket Holder","utitle":"ticket-holder"},{"cid":"84","pid":"227","title":"Passport Holder","utitle":"passport-holder"},{"cid":"93","pid":"221","title":"Sim eject tool","utitle":"sim-eject-tool"},{"cid":"304","pid":"223","title":"Cup Sleeve Bag","utitle":"custom-cup-sleeve-bag"},{"cid":"305","pid":"223","title":"Shopping bag","utitle":"custom-shopping-bag"},{"cid":"306","pid":"227","title":"Luggage straps","utitle":"custom-luggage-straps"},{"cid":"307","pid":"0","title":"Wireless Device","utitle":"wireless-device"},{"cid":"308","pid":"307","title":"Qi Wireless Charger","utitle":"qi-wireless-charger"},{"cid":"310","pid":"223","title":"Eco friendly flatware","utitle":"eco-friendly-flatware"},{"cid":"313","pid":"311","title":"Car air freshener","utitle":"car-fragrance"},{"cid":"316","pid":"311","title":"Car bin\/ashtry","utitle":"car-bin-and-ashtry"},{"cid":"319","pid":"223","title":"Fan","utitle":"portable-fan"},{"cid":"321","pid":"221","title":"Wireless earbuds case","utitle":"wireless-earbuds-case"},{"cid":"322","pid":"227","title":"Picnic blanket","utitle":"picnic-blanket"},{"cid":"61","pid":"224","title":"Pen Holder","utitle":"pen-holder"},{"cid":"73","pid":"221","title":"Mobile Charger Holder","utitle":"mobile-charger-holder"},{"cid":"56","pid":"221","title":"Dust Plug","utitle":"dust-plug"},{"cid":"97","pid":"227","title":"Eco packing organizers","utitle":"eco-packing-organizers"},{"cid":"54","pid":"221","title":"Phone cases","utitle":"phone-cases"},{"cid":"57","pid":"221","title":"Phone Strap","utitle":"phone-strap"}]