CL-2135 二次進場禮物新郎杯蓋

default

CL-2135
二次進場禮物新郎杯蓋

婚禮小物讓你想破頭? 有沒有便宜實用又兼具創意的婚禮小物推薦? 新郎造型杯蓋就是你的最佳選擇! 新郎造型杯蓋一來符合婚禮小物的寓意, 二來實用性佳,人人都適合擁有, 不用怕放置在桌上的飲品有灰塵飄入, 杯蓋材質又耐髒、防水好清洗, 獨特的新郎造型杯蓋讓人甜到心坎裡, 你還能不參考這個婚禮小物推薦嗎? 客制化專屬杯蓋, 讓您盡情發揮無限的創意, 打造專屬獨一無二精彩的婚禮, 快與集比聯繫, 來完美你的婚禮!

Spec

[{"cid":"86","pid":"221","title":"Portable charger","utitle":"portable-charger"},{"cid":"312","pid":"311","title":"Car Organizer","utitle":"car-organizer"},{"cid":"303","pid":"221","title":"Custom Phone Camera Lens","utitle":"clip-on-camera-lens"},{"cid":"58","pid":"221","title":"Phone Ring Stand\/Holder","utitle":"phone-ring-stand-and-holder"},{"cid":"74","pid":"221","title":"USB Charger","utitle":"usb-charger"},{"cid":"78","pid":"221","title":"USB Cable","utitle":"usb-cable"},{"cid":"221","pid":"0","title":"Mobile Accessories","utitle":"mobile-accessories"},{"cid":"309","pid":"221","title":"USB Charging Cable","utitle":"usb-charging-cable"},{"cid":"223","pid":"0","title":"Home Items","utitle":"home-items"},{"cid":"224","pid":"0","title":"Stationery","utitle":"stationery"},{"cid":"227","pid":"0","title":"Travel Items","utitle":"travel-items"},{"cid":"314","pid":"311","title":"Car hook\/Clothes hanger","utitle":"car-hook-and-clothes-hanger"},{"cid":"311","pid":"0","title":"Car accessories","utitle":"car-accessories"},{"cid":"55","pid":"221","title":"Phone Cleaner","utitle":"phone-cleaner"},{"cid":"60","pid":"224","title":"Cable Winder","utitle":"cable-winder"},{"cid":"61","pid":"224","title":"Pen Holder","utitle":"pen-holder"},{"cid":"62","pid":"224","title":"Place Card Holders","utitle":"place-card-holders"},{"cid":"63","pid":"224","title":"Paperclip","utitle":"paperclip"},{"cid":"64","pid":"224","title":"Card Holders","utitle":"card-holders"},{"cid":"65","pid":"227","title":"Luggage Tags","utitle":"luggage-tags"},{"cid":"66","pid":"223","title":"Cup Cover","utitle":"cup-cover"},{"cid":"67","pid":"223","title":"Coasters","utitle":"coasters"},{"cid":"68","pid":"223","title":"Coat Hooks \/Purse Hooks","utitle":"coat-hooks-purse-hooks"},{"cid":"69","pid":"223","title":"Fridge Magnets","utitle":"fridge-magnets"},{"cid":"70","pid":"223","title":"Ice Cube Trays","utitle":"ice-cube-trays"},{"cid":"71","pid":"223","title":"Oven Gloves","utitle":"oven-gloves"},{"cid":"75","pid":"223","title":"Key Covers","utitle":"key-covers"},{"cid":"79","pid":"227","title":"Ticket Holder","utitle":"ticket-holder"},{"cid":"84","pid":"227","title":"Passport Holder","utitle":"passport-holder"},{"cid":"93","pid":"221","title":"Sim eject tool","utitle":"sim-eject-tool"},{"cid":"94","pid":"224","title":"Sticky notes","utitle":"sticky-notes"},{"cid":"304","pid":"223","title":"Cup Sleeve Bag","utitle":"custom-cup-sleeve-bag"},{"cid":"305","pid":"223","title":"Shopping bag","utitle":"custom-shopping-bag"},{"cid":"306","pid":"227","title":"Luggage straps","utitle":"custom-luggage-straps"},{"cid":"307","pid":"0","title":"Wireless Device","utitle":"wireless-device"},{"cid":"308","pid":"307","title":"Qi Wireless Charger","utitle":"qi-wireless-charger"},{"cid":"310","pid":"223","title":"Eco friendly flatware","utitle":"eco-friendly-flatware"},{"cid":"318","pid":"224","title":"Pen ","utitle":"promotional-pen"},{"cid":"319","pid":"223","title":"Fan","utitle":"portable-fan"},{"cid":"321","pid":"221","title":"Wireless earbuds case","utitle":"wireless-earbuds-case"},{"cid":"73","pid":"221","title":"Mobile Charger Holder","utitle":"mobile-charger-holder"},{"cid":"56","pid":"221","title":"Dust Plug","utitle":"dust-plug"},{"cid":"97","pid":"227","title":"Eco packing organizers","utitle":"eco-packing-organizers"},{"cid":"54","pid":"221","title":"Phone cases","utitle":"phone-cases"},{"cid":"57","pid":"221","title":"Phone Strap","utitle":"phone-strap"}]